Febrer s’acaba i l’hivern no arriba

Ahir, dissabte 29 de febrer, tornàrem a reunir-nos a la seu del MCEP-PV, a Bonrepòs i Mirambell. Després de mesos sense poder assistir a les assemblees del grup, la trobada amb companys i companyes que manifesten inquietuds, malestars i interessos semblants sobre la tasca docent sempre és una font de motivació i de teràpia. Eixir de l’aïllament del centre educatiu, on podem raonar de tantes coses però sovint poc d’educació, permet redefinir la mirada i aclarir el pensament.

L’ordre del dia venia carregat i després de tractar els primers temes, mentres esperàvem Rosella, realitzàrem una dinàmica. La titulàrem Desfer el nuc o Desfer la teranyina. És una dinàmica molt coneguda que ens pot servir per als primers dies de classe, per a treballar el contacte físic entre l’alumnat, l’ajuda mútua i la resolució de problemes:

Aclarits els informes Web i del Grup Territorial de cara a reunió de coordinació estatal i les quotes dediquem bona cosa de temps a tractar la nostra participació en l’Escola d’Estiu Carme Miquel. Definim les línies principals del que podria ser-hi la nostra participació i ens citem per a finals de març per a concretar i preparar amb detall els tallers.

Per a esta sessió teníem previst una tertúlia sobre el llibre «La salut mental dels infants». Ràpidament Roser destaca la importància de l’expressió lliure de l’infant per a la seua salut. Fem ronda de comentaris sobre el tema on cada u destaca algun aspecte: la importància també de la salut mental del professorat, les possibilitats que té l’alumnat per a expressar-se lliurement en el sistema educatiu, la dificultat d’arribar a tot l’alumnat, d’entendre què li pot passar i com ajudar-lo…

Finalment, es compartïxen tres experiències de les cinc previstes. Jo explique i mostre amb un vídeo la meua incursió en el treball per ambients d’aprenentatge a l’escola infantil, Laura mostra revistes escolars fetes a la seus escola de primària quan ella hi era alumna i Jaume explica una preciosa activitat amb auques per a la matèria de Valors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrit per Ferran.