L’assemblea

I ara sí, que sí… una vegada vistes les cares després de tot un estiu i valorat el 45é Congrés en la passada reunió, el grup dels joves freinetians ens tornarem a veure el passat 20 d’octubre per començar la feina. El tema triat va ser l’assemblea fonamentalment per dos motius: per una banda és una tècnica importantíssima que vertebra la feina a l’aula i a més a més forma part de l’acord de treball del 45é Congrés per al curs 2018-2019 en el taller 12+.

Una vegada tractats els temes de caracter administratiu ens posarem mans a la feina. Roser ens va portar assemblees de les seues classes de primària i deprés de llegir cadascú 3 d’aquestes (corresponents a diferents anys) vam comentar allò que ens cridava més l’atenció, aquest exercici va donar peu a una conversa interessant on cadascú mostrava els seus dubtes i/o problemes a l’hora de posar en pràctica aquesta tècnica, així com els càrrecs que usem (moderador, secretari, observador)… analitzant les virtuds i possibilitats que ens ofereix treballar d’aquesta manera.

La dinàmica habitual de grup, però no es va reprendre sense novetats. La primera l’arribada d’Eva al grup, professora de cicles formatius interessada en seguir aprenent per aprofundir en la seua professió i la segon la proposta de llegir textos sobre allò en el que volem aprofundir per parlar-ho i comentar-ho al grup. Aquesta vegada hem decidit llegir per a la propera reunió fins al capitol 4 de Nacimiento de una pedagogía popular de E. Freinet.

Ta i com podeu veure….el treball ja està encetat!!

XABP2109Escrit per Xusa